Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18

Nasz zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Mottem naszej szkoły jest hasło "Każdy uczeń ma prawo do sukcesu w dowolnej dziedzinie naukowej, sportowej czy artystycznej".

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 WE WROCŁAWIU

Informacje dotyczące działalności placówki.

PRZEDSZKOLE SZCZEPINEK

Informacje dotyczące Przedszkola nr 105 "Szczepinek".

SPORT W SZKOLE

Działalność sportowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 18 we Wrocławiu

STOWARZYSZENIE PRZYJACIELE OSIEMNASTKI

Informacje dotyczące stowarzyszenia "PRZYJACIELE OSIEMNASTKI"

SP 18 we WrocławiuWitamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 we Wrocławiu. Poprzez stronę naszej placówki pragniemy się z Państwem podzielić informacjami na temat aktywnego życia Szkoły oraz Przedszkola. Zespół Szkolno-Przedszkolny oferuje dzieciom nauczanie języka angielskiego od klasy pierwszej, zajęcia z komputerem do nauczania informatyki w klasach I-III oraz IV-VI w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Nasza szkoła oferuje zróżnicowane zajęcia ruchowe–na pływalni, w sali gimnastycznej oraz lekcje prowadzone według programów autorskich i nowatorskich rozwiązań metodycznych. Zajęcia są prowadzone w nowocześnie urządzonych klasach z tablicami multimedianymi. W pracowniach Przedszkola oraz oddziału nauczania zintegrowanego królują kolorowe meble i regały w formie przyjaznej dla dziecka. Tak bajkowa sceneria umila pochłanianie wiedzy i tworzy niepowtarzalny urok. Nasza placówka umożliwia nauczanie indywidualne w szkole. Zespół Szkolno-Przedszkolny tętni życiem, organizujemy konkursy, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, zabawy karnawałowe, przedstawienia  (jesteśmy częstymi bywalcami wrocławskich sal teatralnych oraz kinowych), bierzemy aktywny udział w ogólnopolskich akcjach. Kładziemy duży nacisk na integrację z Rodzicami (głównie w klasach I-III). Organizujemy rodzinne festyny,przy współudziale Stowarzyszenia "Przyjaciele 18". W czasie pozalekcyjnym dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i indywidualnych zdolności na kółkach (polonistycznych, matematycznych, plastycznych, informatycznych i sportowych). Reprezentanci naszej szkoły z powodzeniem biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz sportowych na szczeblu miejskim oraz wojewódzkim. W Zespole pracuje wysoko wykwalifikowane Grono Pedagogiczne. Większość nauczycieli uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Zapraszamy rodziców i dzieci do naszej placówki.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18

Poznańska 26
53-650 Wrocław

E-MAIL

sp18@sp18.wroc.pl

Telefon

71 798 69 24